Engenius as ble etablert i 2005 og har 9 VVS ingeniører/ Sivilingeniører, samt noe innleid kapasitet. Firmaet omsetter 10 årsverk innen VVS teknisk rådgiving og prosjektering. Vi er samlokalisert med ett annet VVS rådgivende firma i Sandvika og er en del av de større norske fagmiljøer innen VVS rådgiving. Kundegruppen vår er statlige, kommunale og private oppdragsgivere.

Vi er godkjent i tiltaksklasse 3, innen ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende av bygninger og installasjoner. Dette gjelder:

 • Sanitær, varme og slokkesystemer.
 • Vannforsynings-, avløps-, og fjernvarmeanlegg.
 • Ventilasjons- og klimaanlegg.

I tillegg er vi FG godkjent for:

 • Prosjektering av automatiske slokkesystemer
 • Kontroll av automatiske slokkesystemer.

Spesialområder:

 • Tverrfaglig prosjekterings-/prosjektledelse.
 • Byggherreoppfølging innen energi & miljø og sprinkler
 • Prosjektering av VA anlegg
 • Utarbeidelse av forprosjekt og programmering.
 • Prosjektering av alle typer energi  miljø tekniske anlegg som sprinkler-,  energi-, ventilasjons-, klima-, sanitær-, vannbehandlings-, gass- og tak avvanningsanlegg. Arbeid med detaljprosjekt, utsendelse av anbud med anbudsvurdering.
 • Ledelse av byggemøter, samt praktisk oppfølging og problemløsning på byggeplass.
 • Ferdigstilling og sluttkontroll av alle byggtekniske og energi & miljø anlegg.
 • Utarbeidelse av sluttdokumentasjon " som bygget".
 • Utarbeidelse av tilstandsanalyser på næringsbygg, energi & miljø anlegg.
 • Energimerking og energianalyse av alle typer bygg.
 • Økonomioppfølging av prosjekter, samt utarbeide kostnadskalkyler
 • Energi & miljø fagansvarlig i konflikt saker og rettsmøter.