Vi opplever stadig økende ordretilgang på nye spennende prosjekter og trenger derfor flere dyktige medarbeidere.

Vi søker etter ingeniører og sivilingeniører, helst med bakgrunn fra rådgivende ingeniørbedrifter eller fra produktutvikingsmiljø.

Arbeidsoppgavene spenner over et bredt spekter:

 • Tverrfaglig prosjekterings-/prosjektledelse.
 • Byggherreoppfølging, VVS.
 • Utarbeidelse av forprosjekt og programmering.
 • Prosjektering av alle typer VVS- tekniske anlegg som energi-, ventilasjons-, klima-, sanitær-, vannbehandlings-, gass- og tak avvanningsanlegg.
 • Arbeid med detaljprosjekt, utsendelse av anbud med anbudsvurdering.
 • Ledelse av byggemøter, samt praktisk oppfølging og problemløsning på byggeplass.
 • Ferdigstilling og sluttkontroll av alle byggtekniske og VVS- anlegg.
 • Utarbeidelse av sluttdokumentasjon " som bygget".
 • Utarbeidelse av tilstandsanalyser på næringsbygg, VVS anlegg.
 • Energimerking og energianalyse av alle typer bygg.
 • Økonomioppfølging av prosjekter.

Arbeidstedet vil være vårt kontor i Sandvika (Skytterdalen 6) og kundene er stort sett plassert på østlandet. Noe reisevirksomhet kan forekomme.

Du må snakke godt norsk, kunne uttrykke seg godt muntlig og skriftlig, ha gode samarbeidsegenskaper og kunne forholde seg til alle typer kunder, fra operatører i produksjonen til tekniske direktører.

Blir stillingen aktuell for deg ønskes du velkommen til et kreativt og hyggelig arbeidsmiljø. Lønn og betingelser etter nærmere avtale.

Kandidater bes sende sin søknad med CV til arild@engenius.no eller lasse@engenius.no.

Lurer du på noe kan du godt ringe:

Arild Jakob Høe:  918 08 166

Lasse Haakanes: 924 35 925